plechova-krytina.sk | strešná fólia REGAMET - REGAMET plechová strešná krytina | najlepšia plechová strecha

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

doplnky k streche

Parotesné fólie - parozábrany

  Parozábrany a parobrzdy sú materiály používané pre vytvorenie parotesnej vrstvy, ktorá obmedzuje (reguluje) alebo výrazne zabraňuje tomu, aby vodné pary z interiéru vstupovali do zateplenej konštrukcie.

  Ide o to, aby množstvo vodných pár vstupujúcich do zateplenej konštrukcie bolo vždy menšie než množstvo vodných pár, ktoré sa môže z konštrukcie vypariť. Tj. aby v konštrukcii nezostával kondenzát a nevznikali následné škody (plesne, hniloby, navýšenie tepelnej vodivosti - únik tepla, atď).
 
Bežne používané strešné fólie sú materiály, kde pred ich zabudovaním je ich faktor difúzneho odporu menší ako 800.000 (resp. ekvivalentná difúzna hrúbka je menšia ako 100 m).
 Vysokoparotesné materiály potom majú tieto vlastnosti vyššie než uvedené údaje. Všetky typy musia byť parotesne spojené a napojené.

   

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky strechy, stresna krytina